Kennisbank

  • Filter category:

Morgen organiseren we anders - DAO
Blog,Podcast Dao Podcast: Morgen organiseren we anders

Podcast: Morgen organiseren we anders - namelijk in een DAO

De DAO (Decentralized Autonomous Organization) is een nieuwe organisatievorm. Minke Buizer ontdekt in de podcast Morgen organiseren we anders samen met Rogier van Hamburg (ImpactWork) en Gidion Peters (Organize Agile)...

Versnellingsaanpak Opgavegericht werken Jeugdzorg
Blog Opgavegericht Werken Overheid

Meetup Opgavegericht werken met de Versnellingsaanpak

Einstein leerde ons dat we onze problemen niet kunnen oplossen met hetzelfde denken waarmee we ze gecreëerd hebben. Een waarheid als een koe, en de reden dat complexe vraagstukken niet...

Organize Next
Blog grenzeloos samenwerken

Samenwerken in VR met de agile teams van een grote publieke organisatie

Hybride werken met Virtual Reality (VR) is voor veel organisaties nog een compleet nieuw fenomeen. Maar, één van de grootste publieke organisaties in Nederland brengt het al in praktijk, en...

Podcast over DAO Decentralized Autonomous Organization
Nieuwsbericht,Podcast Toekomst van werk

Podcast: de DAO bij de Toekomst van Organisaties

DAO staat voor ‘Decentralized Autonomous Organization.’ Dat is een nieuwe, krachtige vorm van organiseren in netwerken. Maar nog maar bekend bij een kleine groep mensen. Om licht te schijnen op...

Daklozenvraagstuk Opgavegericht Werken
Blog Design sprint Opgavegericht Werken

Dapper design van het daklozenvraagstuk

Hoe maak je als ketenpartners een gezamenlijke kwaliteitsslag in de activering en begeleiding van dak- en thuislozen? Gemeente Amersfoort ging de uitdaging aan om, in een zogenoemde ‘design sprint’, binnen...

DAO - Gedecentraliseerde Autonome Organisatie - netwerkorganisatie
Blog Opgavegericht Werken Toekomst van werk

Wat is een DAO? De organisatievorm die grenzeloos samenwerken mogelijk maakt

Wanneer je als organisatie iets voor elkaar wil krijgen, loop je als eerste tegen je eigen muren aan. Processen, budgetten en leiders willen nog wel eens tegenwerken. Vervolgens loop je...

Organize Next
Blog Opgavegericht Werken

3 redenen waarom opgavegericht werken een transformatie is

“Zo hadden we het niet bedoeld.” Jesse Frederik beschrijft in deze must read op ontluisterende wijze hoe de toeslagenaffaire heeft kunnen ontstaan, hoe alle betrokken partijen erbij stonden en het...

Organize Next
Blog Opgavegericht Werken Overheid

Wat is een opgave? 7 knoppen om aan te draaien voor maatschappelijke organisaties

Rond ‘opgavegericht werken’ leven sommige maatschappelijke organisaties in een paradox: hoe meer we het erover hebben, hoe minder we ervan begrijpen. Deze begripsverwarring is niet uniek: ook termen als wendbaar,...