Opgavegericht werken met de Versnellingsaanpak

Einstein leerde ons dat we onze problemen niet kunnen oplossen met hetzelfde denken waarmee we ze gecreëerd hebben. Een waarheid als een koe, en de reden dat complexe vraagstukken niet opgelost worden met een programmamanager. Programmamanagers an sich zijn niet het probleem. Het is de algemene visie, aanpak en uitvoering die niet passend is voor de aard van het vraagstuk, waardoor een ‘vlek op vlek’ werking ontstaat. Met de beste intenties om de vlek eruit te poetsen, wordt deze alleen maar groter. Complexe vraagstukken worden groter en draaien vast, totdat een dieptepunt bereikt is.
Date
11 juli 2022
Author
Bram Eigenhuis
Categorieën
  • Opgavegericht Werken
  • Overheid
Versnellingsaanpak Opgavegericht werken Jeugdzorg

Zo ook in de jeugdzorg. Daar probeert men al jaren een transformatie door te maken en zijn tig plannen en afspraken gemaakt. Maar ondertussen is het aantal uithuisgeplaatste kinderen alleen maar opgelopen. Betrokken partijen wijzen naar elkaar. Het probleem ligt ergens tussen de organisaties in. Of de andere partij pakt het te eenzijdig aan. Ze werken allemaal ontzettend hard en met de juiste intenties, maar toch lukt het maar niet om successen te boeken. Afspraak, na afspraak, na afspraak. Ondertussen blaast het systeem zichzelf op, als een dolgedraaide schroef. Hoe krijgen we dit opgelost?

 

Opgavegericht werken met de Versnellingsaanpak

Jeugdzorg Regio Flevoland is een voorbeeld van een regio waar de uithuisplaatsingen in de afgelopen jaren, ondanks alle inspanningen, alleen maar opliepen. Met alle persoonlijke drama’s op de eerste plaats, maar zeker ook de financiële gevolgen van dien. Dat was de reden dat Organize Agile in februari 2022 gevraagd is om een versnellingsaanpak te ontwikkelen. De ambities zijn om het aantal uithuisplaatsingen van kinderen terug te brengen en de randvoorwaarden voor duurzame bestendigheid, zoals het op- en inrichten van een Intensief Ambulant Team en een trainingsprogramma voor betrokken professionals, te verbeteren. 

Wij geloven dat complexe opgaven vragen om onorthodoxe manieren van denken, werken en organiseren. Het is een verandering op deze drie elementen die maakt dat je met vastgeroeste patronen breekt. Dat vraagt lef, en soms radicale keuzes. Het begint in ieder geval bij het centraal stellen van de opgave: het kan schuren, maar als een kindje niet weg uit huis hoeft, dan is dit het waard, en dan bijten we maar even op een stokje.

Opwaartse curve

Alle betrokkenen hebben samen met ons aan veel dingen gewerkt om ervoor te zorgen dat we van een negatieve spiraal de verandering maakten naar een opwaartse curve. Om er maar een paar te noemen:

  • De oprichting van een toegewijd, multidisciplinair versnellingsteam dat een groot deel van het systeem vertegenwoordigt;
  • Versnellingsateliers;
  • Een Enabling Crew van de belangrijkste bestuurders die blokkades wegneemt;
  • Gewoon doen boven afspraken maken;
  • Altijd denken vanuit de gedachte: ‘wat is ervoor nodig om dit kind wél thuis te houden?’

 

Het (tussentijds) resultaat van de Versnellingsaanpak

Binnen 6 weken na de start is de eerste uithuisplaatsing voorkomen en op dit moment (4 juli) is de tussenstand 10 kinderen thuis gehouden en 4 kinderen terug naar huis. Daarnaast is er merkbaar een verschil in mindset bij betrokken professionals: uithuisplaatsing wordt vaker dan voorheen als ultimum remedium gezien. Tot slot heeft het versnellingsteam een Intensief Ambulant Team opgericht waarmee gezinnen in de praktijk ondersteund worden. Een ambitie die er al ruim 3 jaar was, maar maar niet van de grond kwam. Ons lukte dat in 2 maanden.

Stapje voor stapje naar duurzame verandering

Met dit resultaat zijn we er natuurlijk nog lang niet, en voor duurzame verandering is het nodig om ingrijpende keuzes te maken. Maar alle 6 Flevolandse gemeenten, 3 grote zorgaanbieders jeugdbescherming en 6 gemeentelijke ‘toegangspoorten’ zijn unaniem: de weg naar verbetering is écht ingezet. We zijn resultaten aan het opleveren, we zijn het gewoon aan het doen. We zorgen in iedere interactie dat de mindset een beetje wordt aangepast. En ondertussen hebben we een steeds beter idee hoe het wél werkt en passen we ook beetje bij beetje het beleid aan.

 

Kom naar de Meetup en leer van de versnellers

Het succes zit in de aanpak, de mindset en zeker ook in de mensen. Een sterke opdrachtgever, een versnellingsteam dat durft te schuren en onafhankelijke coaches die ‘niet weten hoe het hoort’.

Op 14 september organiseren we een Meetup om uitgebreid te leren van het succes van deze versnellingsaanpak. Er zijn zoveel lessen om te delen. Dat doen we samen met de mensen met wie wij intensief werken aan deze opgave. We geloven dat wat we bij deze opgave aan het doen zijn, absoluut te vertalen is naar andere opgaven. We willen laten zien dat het anders kan en hopen dat we anderen inspireren om óók de omslag naar succes te maken. 

De Meetup heeft inmiddels plaatsgevonden en was een succes. Wil je op de hoogte blijven van toekomstige events? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Bram Eigenhuis

Doen we wat mogelijk is of doen we wat nodig is? Toon lef, durf buiten gebaande paden te gaan en heb vertrouwen. In het beste geval bereik je opmerkelijke resultaten en een doorbraak, in het slechtste geval heb je wat goed te maken.