Opgavegericht Werken

Opgavegericht werken is niet iets is ‘wat je erbij doet’. De complexiteit van opgaven vraagt van organisaties een werkelijk andere manier van denken, werken en organiseren. Als je de opgave centraal zet, ga je buiten gebaande paden. Dat vergt lef en eigenzinnigheid. Bij Organize Next werken opgaveversnellers en veranderaars die organisaties helpen om nu en straks het verschil te maken.

We helpen je de volgende uitkomsten te realiseren:

  • Resultaten boeken op opgaven
  • Regie en sturing op het geheel van opgaven
  • Verbinding met de samenleving
  • Zelf kennis opdoen

Neem contact op

Opgavegericht Werken Organize Next

Onze oplossingen voor Opgavegericht Werken

Wij veranderen organisaties en we versnellen opgaven. Waar veel organisaties opgavegericht werken conceptueel benaderen, zijn wij een partij die het gewoon doet. We willen het verschil maken voor Nederland. We hebben verschillende klanten – ministeries, gemeenten en semi-publieke organisaties – en hebben in de loop der jaren meerdere oplossingen ontwikkeld. Onze oplossingen hebben zich bewezen in de praktijk en we verwijzen je dan ook graag door naar onze klanten. We bieden oplossingen op het gebied van:

 

1. Resultaten boeken op opgaven

Boeken jullie weinig resultaten? Krijgen jullie geen teams georganiseerd? Lukt het niet om een samenwerking van de grond te krijgen? We helpen je met de Versnellingsaanpak, het inrichten en coachen van opgaveteams, richting geven met opgavekamers en het eigen maken van passende werkwijzen.

 

2. Regie en sturing op het geheel van opgaven

Weten jullie niet wat de opgaven zijn? Maken jullie impliciete keuzes en zijn de consequenties vaak een verrassing? We creëren regie met het Opgavenportfolio, verbinden en plannen met Big Rooms en maken middelen vrij met Opgavegericht Budgetteren.

 

3. Verbinden met de samenleving

Willen jullie de samenleving meer betrekken? Vervallen jullie in het patroon om alles zelf te blijven doen? We smeden sterke samenwerkingen met coalition building, benutten de kracht van ‘het veld’ met innovatieve manieren van faciliteren en organiseren, en zetten werken aan opgaven centraal met Opgavedagen.

 

4. Opgavegericht Werken zelf verder brengen

Is het uitdagend om zelf een visie te vormen, of lukt het niet om de eigen ontwikkelkracht te versterken? We brengen kennis over met onze opleidingen, begeleiden bestuurders, managers en teams met coaching en werken aan een organisatie die zichzelf opnieuw kan uitvinden.

Opgavegericht Werken met Organize Next

Wij zorgen ervoor dat anderen resultaten boeken op opgaven. Ook als de situatie uitzichtloos lijkt, zorgen wij voor een doorbraak. We worden ingehuurd door ministeries, provincies en gemeenten of andere (semi)publieke organisaties zoals zorg-, onderwijs- of natuurinstellingen. Maar onze échte opdrachtgevers zijn de mensen of ‘zaken’ voor wie we het uiteindelijk doen: de dak- of thuisloze mensen, de waddenzee, een kind.

 

Waarom bestel je Organize Next?

Resultaat centraal. Je kunt er lang over praten, maar je kunt het ook gewoon doen. Wij zijn extreem gepassioneerd voor de publieke zaak en enorm betrokken bij de grote vraagstukken van deze tijd. We verbinden ons persoonlijk aan opgaven en gaan tot het uiterste om het verschil te maken. We leggen de lat hoog: vanaf dag 1 willen we resultaat boeken. Elke dag en elke euro telt om het verschil te maken.

Dom op de inhoud, slim op het proces. Wij vinden wel wat van de energietransitie, het terugdringen van uithuisgeplaatste kinderen en een sterke sociale basis in de wijk, maar we weten er niets van. We brengen daarom een verfrissende blik. “Iedereen zei dat het niet kon. En toen kwam er iemand die dat niet wist, en die deed het gewoon.”

Experts in transformaties. We weten als geen ander dat het centraal stellen van opgaven vraagt om een transformatie. Wij fietsen geen oplossing naar binnen, wij realiseren oplossingen. De beste oplossing ontwerp je niet, die ontdek je. Wij helpen om een nieuw verhaal te maken. We werken met jou aan een nieuwe organisatiecultuur, een ander type leiderschap, een nieuwe kijk op beleid en uitvoering en uiteindelijk een verandering van het systeem.

Vaste partner van de overheid. We hebben inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid ministeries, provincies en gemeenten als klant gehad. Veel van onze klanten zijn partners waarmee we langdurige samenwerkingen aangaan. Daardoor hebben we diepgaande kennis van de publieke sector ontwikkeld, waardoor we gemakkelijk aansluiten in de context van de opgave.

Agile werken. Opgaven zijn complex, en complexe situaties vragen om andere manieren van denken, werken en organiseren. De programma-aanpak, het versplinterd werken en de watervalmethode werken over het algemeen beperkend – het vest. Het agile gedachtegoed is juist ontstaan uit de behoefte om effectiever om te kunnen gaan met complexe situaties. Wij zijn agile experts en werken vanuit deze principes met jou aan opgaven.

 

Voorbeelden van Opgavegericht Werken opdrachten

Versnellingsaanpak terugdringen uit huis plaatsingen kinderen

Een prachtige klus waarbij we heel direct zien wat het resultaat is van ons werk als opgaveversneller. Het is een van de klussen van 2022 en 2023 waar we het meest trots op zijn. We schreven er deze blog over. De uitdaging is om de samenwerking tussen 6 Flevolandse gemeenten, 3 grote zorgaanbieders, jeugdbescherming en 6 gemeentelijke ‘toegangspoorten’ zo te organiseren, dat het aantal uithuisplaatsingen terugloopt in plaats van oploopt. We werken hier met 2 collega’s aan: Nienke zorgt dat de belangrijkste uitdagingen die zich afspelen op het niveau van directie en management weggenomen worden, en Bart begeleidt meerdere dagen in de week een team dat ontzettend hard werkt aan deze opgave. Samen hebben zij in het voortraject in no-time de basis gesmeed voor het succes van deze aanpak. Onder andere door ‘whole system in a room’-sessies, Socratische gesprekken en het opzetten van een organisatieoverstijgend team. Met als resultaat dat binnen 6 weken na de start de eerste uithuisplaatsing is voorkomen. Na drie maanden stond de tussenstand op 10 kinderen thuis gehouden en 4 kinderen terug naar huis.

Transformatie naar een gemeente die Opgavegericht werkt

Sinds december 2021 zijn we betrokken bij het ontwikkelen van een grote gemeente die in staat is om effectief aan opgaven te werken. De uitdaging is om de organisatie zó te veranderen dat dit ze lukt. Met aandacht voor de eerste poging om opgavegericht te werken, het afschaffen van programmamanagement en alle culturele aspecten die bij deze gemeente horen. Bram en Mark werken met een team van de gemeente aan ongeveer alle aspecten die een organisatie een organisatie maakt: leiderschap, cultuur, teams, sturen, werkprocessen en natuurlijk de mensen zelf. We hebben een lijst opgesteld van 9 ingrediënten van opgavegericht werken. Denk bijvoorbeeld aan het werken met een opgavenportfolio, dat helpt om vage opgaven te brengen tot opgaven waaraan gewerkt wordt. We richten Opgavendagen in en bedenken nieuwe rollen zoals Opgavetrekkers en Opgavecoaches, die we vervolgens ook werven en opleiden. Nu zitten we in de fase waarin we teams organiseren en samenstellen zodat ze daadwerkelijk aan opgaven kunnen werken.

Gedragen aanpak dak- en thuisloosheid 2023-2030 voor VWS

Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport creëren van een aanpak om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. Deze wordt eind 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitdaging is om temidden van het speelveld van honderden overheden, instanties en non-profit organisaties, op verschillende bestuursniveaus en in verschillende regio’s tot een aanpak te komen die nationaal werkt. Dak- en thuisloosheid is een opgave pur sang: de opgave is groot, er zijn heel veel verschillende perspectieven op, de oplossingen verschillen per situatie en de mensen om wie het gaat staan zeker niet altijd centraal. Jens, Berber en Bram regisseren dit proces op een agile wijze en passen hierin al hun kennis van Opgavegericht werken toe. Zo komen we tot een gedragen (actie)plan dat daadwerkelijk leidt tot minder mensen zonder dak of thuis boven hun hoofd.

Onze Opgavegericht Werken aanpak

Maatwerk. We werken volgens principes, want we geloven dat de blauwdruk voor opgavegericht werken niet bestaat. We verwachten dan ook een hoge mate van betrokkenheid, samen-doen en samen-ontdekken. Samen met jou bespreken we de stappen die we voor ons zien.

Doen. Wij geloven in veranderen door te doen: resultaten boeken en veranderen gaan hand in hand. We gaan met je aan de slag om het verschil te maken, dáár komen wij dagelijks ons bed voor uit. We starten hierbij altijd vanuit de opgave en begeleiden de veranderingen die dit vraagt. Dat vraagt vertrouwen: in ons en in het proces.

Lef. Het gaat schuren, op elk niveau van de organisatie, dat is één ding wat zeker is. De lastige keuzes gaan we niet uit de weg, maar pakken we bij de hoorns. Daar helpen wij jullie bij. Wij steunen jullie, en dagen jullie tegelijkertijd uit.

Zelf doen. We beginnen vanaf dag 1 met kennisoverdracht. Dat doen we volgens “voordoen, samen doen, zelf doen.” We moedigen jullie aan om zelf zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Wij passen onze inzet daarop aan: in het begin betekent dit meer voordoen dan op het einde en onze rol verandert continu: meester, mentor of coach.