Cases

Laat je inspireren aan de hand van enkele succesverhalen (dus inclusief alle learnings en failures) die klanten vertellen over de agile transformatie (of een onderdeel hiervan) van hun organisatie.

We gingen op zoek naar een manier van werken die ons in staat zou stellen als team te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en successen te vieren. Zo wilden we ons werkplezier herwinnen.

scrum coaches geven een scrum training aan het strand
Gemeente Rotterdam realiseert wendbare wijkaanpak in de Lampreibuurt
Gemeente Almere – De Almeerder centraal met opgavegericht werken